Du sludrer, Søren Pind

Berlingske Tidende

10. november 2019

Af Kaare Dybvad Bek, boligminister (S)

KOMMENTAR.
Egentlig savner jeg en del af Søren Pind. Jeg savner den Søren Pind, der dygtigt fik sat skik på teknikområdet på Københavns Rådhus. Jeg savner en stærk borgerlig hovedstadspolitiker, der kan mobilisere indignation i boligpolitikken.

Hvad jeg derimod ikke savner, er den polemiske Søren Pind, som giver sig til kende i sin kommentar i Berlingske 2. november. Den Søren Pind, der uden skyggen af belæg påstår, at jeg vil have »stanken tilbage i de københavnske opgange.« Det er naturligvis noget sludder. Af høj karat, men stadig noget sludder. Som boligminister har jeg tværtimod en ambition om at skabe dynamiske storbyer med boliger, hvor der er plads til alle. Med en boligstandard, som holder »stanken« på lang afstand, men som ikke holder mennesker med almindelige indtægter på lige så lang afstand.

For regeringen er det ikke et problem, at der findes dyre lejligheder i København. Det er derimod et problem, hvis der kun findes lejligheder, der er så dyre, at de betjente, håndværkere og pædagoger, vi i øvrigt gerne vil have til at arbejde i byen, ikke har råd til at bo her. Det er årsagen til, at vi nu har åbnet forhandlinger om den såkaldte § 5, stk. 2 i boligreguleringsloven, der i sin tid blev indført som et incitament til at få fornyet en boligmasse i forfald. Men som i dag tiltrækker tvivlsomme aktører, der tjener store penge ved at sætte huslejen i private udlejningsboliger så højt op, at almindelige mennesker drives ud af byen. Som flittigt beskrevet i pressen, er der tale om kapitalforvaltere som f. eks. amerikanske Blackstone, der efter en behersket istandsættelse hæver huslejen med det dobbelte eller mere.

Forleden besøgte jeg en københavnsk lejer hos Blackstones danske selskab, der havde fået varslet huslejestigning fra 11.000 kr. til 36.000 kr. om måneden. Havde jeg ikke selv set det, ville jeg tro, det var løgn.

For at gå op imod udviklingen nedsatte Folketinget i februar en ekspertgruppe, der skulle vurdere prisudviklingen i de store byer som følge af den nuværende boligreguleringslov.

Ekspertgruppens rapport dokumenterer nu med skræmmende tydelighed, at det er blevet alt for lukrativt for investorer at hente kortsigtede gevinster på det københavnske ejendomsmarked.

Hvad enten man er rød eller blå politiker, kan det aldrig blive et mål i sig selv at give udenlandske boligspekulanter frit spil til at presse folk ud af deres lejligheder, hæve huslejen og værdien af ejendommen for derefter at forsvinde ud af landet med gevinsten. Forstå mig ret: Jeg byder det kun velkommen, når pensionskasser og andre pengestærke aktører foretager langsigtede investeringer i den danske boligmasse.

Selvfølgelig skal man kunne forvente et afkast, når man investerer. Men den § 5, stk. 2-ordning, som Pind kalder »en enestående succes«, er i dag blevet så lukrativ, at den tiltrækker spekulative investeringer som fluepapir.

Målet med de kommende forhandlinger bliver at vise, at det er os danskere, der sætter retningen for vores hovedstad. Ikke udenlandske kapitalfonde.