Kontakt

Transport- og Boligministeriet arbejder med planlægning, anlæg, drift og vedligehold af det statslige infrastruktur på transportområdet samt regulering af og tilsyn med det samlede danske transportsystem. Ministeriet opfører, vedligeholder og administrerer endvidere statens ejendomme på kontor- og universitetsområdet samt regulerer rammevilkårene for byggeriet og byggebranchen i Danmark. Endelig har ministeriet ansvaret for boligområdet, herunder bl.a. almene boliger, boliglovgivning og byfornyelse, og administrerer i den forbindelse en række puljer.

01. maj 2019

Ministeriet består af fire store institutioner samt en række mindre enheder, og ministeriet har ejerandele i flere selskaber.

Transport- og Boligministeriet
Frederiksholms Kanal 27
1220 København K

Tlf.: 41 71 27 00
E-mail: trm@trm.dk

CVR-nummer: 43265717
EAN-nummer: 5798000893429

Telefontid:
Mandag-torsdag: kl. 09.00-16.00
Fredag: kl. 09.00-15.30

Transport- og Boligministeriet ligger på Slotsholmen midt i København - tæt ved Christiansborg samt en række andre ministerier.

Kontakt

Transport- og Boligministeriet kan kontaktes telefonisk inden for ministeriets telefontid samt via brev eller e-mail.

Sikker e-mail til ministeriet

Det er muligt at sende fortrolige oplysninger sikkert med e-mail til Transport- og Boligministeriet. For at sende sikker e-mail skal du have installeret digital signatur. Læs mere om sikker e-mail og digital signatur her.