Nyheder

Ministerbesøg på togværksted og socialøkonomisk café

Transportministeren besøger fredag den 24. januar Hobro Station for at sætte fokus på den socioøkonomiske café i Hobro, som hjælper udsatte borgere med at få et bedre fodfæste på arbejdsmarkedet. Senere på dagen træder han ind i DSB’s maskinrum under sit besøg hos landets største togværksted i Aarhus, hvor IC3- og IC4-tog bliver repareret.

Håndværkere på DSB's værksted i Aarhus

Regeringen vil fortsat undersøge en fast forbindelse over Kattegat

Regeringen har besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Transportministeren offentliggør i dag delkommissorierne for de videre undersøgelser.

Motorvejstrafik

Ny aftale skal forhindre løndumping på landevejene

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, at alle chauffører, som kører bus- og godskørsel i Danmark, skal have en løn svarende til den mest repræsentative i vejtransportbranchen. Det vil også gælde udenlandske chauffører, der efter en tur til Danmark kører ture her i landet, såkaldt cabotage-kørsel. 

Lastbil ved grænsen i Padborg

Transportministeren stiger ombord i fremtidens elbusser

Grøn bustrafik er på dagsordenen, når transportminister Benny Engelbrecht i aften deltager i et møde med trafikselskaberne, hvor der blandt andet vil være en fremvisning af elbusser, opladning og en prøvetur.

En af Arrivas elbusser ved præsentationen på Frederiksberg

Nyt bæredygtigt byggeri på vej i Odense

Odense får et nybygget statsligt kontorknudepunkt med plads til omkring 1.600 kontorarbejdspladser. Når det står færdigt i 2024, vil 10 statslige institutioner blive samlet på Lerchesgade 35.

Ministeriets skilt

Solceller skal levere strøm til Limfjordstunnelen

Vejdirektoratet er gået i gang med at forberede opsættelsen af solcelleanlæg på Limfjordstunnelens portalbygninger. Det er planen, at solcellerne skal levere supplerende strøm til driften af tunnelens elektriske installationer.

Nedkørsel til Limfjordstunnelen

Cykelpuljen har givet flere, tilfredse og trygge cyklister

Flere har valgt cykel til, og cyklisterne føler sig mere trygge og tilfredse i trafikken som følge af de investeringer, et bredt flertal i Folketinget har foretaget i cykelinfrastruktur. Det konkluderer en ny evaluering fra Vejdirektoratet, som viser, at puljen til fremme af cykeltrafik har haft en positiv effekt på en række undersøgte projektstrækninger.

Cyklist på vej over Bryggebroen i København

Aftale med Post Danmark sikrer postbefordring efter nytår

På baggrund af Finansudvalgets godkendelse den 19. december 2019 af et aktstykke om en midlertidig forlængelse af aftalen med Post Danmark samt den politiske aftale mellem regeringen, RV, SF og K har Transport- og Boligministeriet netop underskrevet en midlertidig forlængelse af den nuværende aftale med Post Danmark, som sikrer postbefordringen efter nytår.

Ministeriets skilt

Transportminister: Den kollektive trafik er for alle

Transportminister Benny Engelbrecht slår fast, at brugen af den kollektive trafik ikke må forudsætte ejerskab af en smartphone. Såfremt det fysiske rejsekort på sigt bliver udfaset, som en ekstern analyse skitserer, vil der derfor skulle findes en ikke-digital løsning for de borgere, der ikke har adgang til mobiltjenester.

Flintholm Station

Anmeldelsesordning mod udlejning af ubeboelige ejendomme

Et nyt lovforslag, der skal modvirke spekulanters udlejning af ubeboelige huse i landdistrikterne, sendes nu i høring.

Luftfoto af landligt landskab med et par huse, bane og vej.

Aftale baner vejen for forhandlinger om fremtidens post

Et flertal af partier i Folketinget har i dag tiltrådt regeringens aktstykke om en midlertidig forlængelse af aftalen med Post Danmark, som sikrer, at der også efter nytår bliver leveret post til alle husstande i Danmark. Derudover har regeringen, RV, SF og K aftalt at igangsætte en række analyser, som skal danne baggrund for en kommende aftale om fremtidens postbefordring.

Ministeriets skilt

Nyt lovforslag skal sikre, at el-løbehjul ikke længere flyder i gaderne

Det skal være slut med el-løbehjul, der roder i gadebilledet. Det mener transportminister Benny Engelbrecht, som i dag sender et lovforslag i offentlig høring, der skal sætte en stopper for problemet.

El-løbehjul parkeret på Københavns Rådhusplads

Analyse peger på veje til samlet mobilitets-app

En netop offentliggjort ekstern analyse viser, at der er mulighed for gavnlige virkninger for både trafikvirksomhedernes bundlinje og det kundevendte produkt, hvis rejsekort- og rejseplansystemet bliver samlet i én digital mobilitetstjeneste.

Genrefoto af vejtrafik

Ministeren ser nærmere på vejstøj og havneanlæg på Fyn

Odense, Kerteminde og Nyborg kommuner får i dag besøg af transportminister Benny Engelbrecht, når han sammen med borgmestre og borgergrupper ser nærmere på fynske vejstøj- og havneforhold.

Trafik på Storebæltsbroen

Kommission skal styrke trafiksikkerheden

Regeringen ønsker at styrke indsatsen for færdselssikkerhed i Danmark i samarbejde med Folketingets partier. Derfor udpeger transportministeren Radikale Venstres transportordfører som formand og Venstres transportordfører som næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen.

Bil og cyklist ved højresving i kryds

Enighed i EU om spilleregler for vejtransporterhvervet

EU’s lovgivende institutioner er blevet enige om en aftale om Vejpakken, der fastsætter de fremtidige rammevilkår for hele Europas vejtransporterhverv. Transportministeren glæder sig over, at chaufførernes arbejdsvilkår bliver forbedret, og at konkurrencen i Europa kommer til at foregå på retfærdige og rimelige vilkår.

Lastbil ved grænsen i Padborg

Bopælskrav udgår af taxiloven

Transportminister Benny Engelbrecht har i dag holdt et møde med transportordførerne bag taxiloven, hvor det blev aftalt at droppe det krav, som taxiloven stiller til, at ejerkredsen af taxiselskaber skal have bopæl i EU eller EØS, idet kravet er i strid med EU-retten.

Nærbillede af taxa i Lufthavnen

Transportminister vil forbedre biodiversiteten

Transportminister Benny Engelbrecht sætter gang i en analyse, der skal afdække, hvordan Banedanmark og Vejdirektoratet bedst muligt kan forbedre biodiversiteten langs landets veje og jernbaner.

To biler passerer hinanden på en mindre vej i landlige omgivelser.

Nyt brændstofeffektivt fly skal fragte passagerer ud i verden

Et af verdens mest brændstofeffektive fly, Airbus A350, skal fremover lette fra startbanerne i Københavns Lufthavn. Et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig luftfart, lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht, som i formiddag deltager i lanceringen af det nye langdistancefly.

Elbusser skal køre i Københavns og Frederiksberg kommuner

I samarbejde med Movia bliver en række nye elbusser i dag sat i drift i de to hovedstadskommuner. Et vigtigt skridt på vejen mod en mere klimavenlig hovedstad, lyder det fra transportministeren, som i eftermiddag deltager i indvielser på Rådhuspladsen og på Aksel Møllers Have.

Foto af Movias 2A elbus