Nyheder

Boligministeren besøger Den Sønderjyske By og Svalegården

Den Sønderjyske By og Svalegården på Frederiksberg får i dag besøg af boligminister Kaare Dybvad Bek, som blandt andet skal høre nærmere om, fremtidsudsigterne for de to områder i forhold til opkøbet fra amerikanske Blackstone.

Foto af ældre rødstensejendom i Lindevangskvarteret på Frederiksberg

Nu træder de nye regler for klip i kørekortet i kraft

De nye regler om klip i kørekortet for brug af håndholdt mobiltelefon og andre kommunikationsapparater under kørsel træder i kraft i dag den 10. september 2019. Det sker som led i en ændring af færdselsloven, som et enigt Folketing vedtog i slutningen af 2018.

Mindre hvid personbil

Kampagne skal øge opmærksomheden ved overkørsler

Transportminister Benny Engelbrecht og Folketingets transportordførere har i dag drøftet status på opgraderingen eller nedlæggelsen af overkørsler på jernbanenettet i forhold til at forbedre sikkerheden. Transportministeren igangsætter nu en oplysningskampagne om sikkerhed ved overkørsler.

Knap 4000 flere boliger i de 15 mest udsatte boligområder

Boligministeren har i dag - med opbakning fra aftaleparterne - godkendt udviklingsplanerne for omdannelse af de 15 mest udsatte boligområder. Ministeren glæder sig over, at omfanget af nedrivninger er begrænset, og at der samlet kommer flere boliger.

Lejlighedskompleks med parabol

Pres på svenskerne for at sikre bedre punktlighed på kystbanen

Transportminister Benny Engelbrecht har på et møde med en række nordsjællandske borgmestre og regionsrådsformanden i dag fortalt, at han vil undersøge, om samarbejdet med svenskerne kan forbedres, så de mange forsinkelser fra Sverige nedbringes til gavn for passagererne på Kystbanen. Derudover vil han se nærmere på, om det også i fremtiden vil være muligt at køre tog mellem Kystbanen og Københavns Lufthavn, uden at det går ud over punktligheden.

Øresundstog

Morgenfrisk minister sætter fokus på klimaforandringerne

Transportminister Benny Engelbrecht besøger fra morgenstunden fredag den 6. september Sønderborg Busstation, hvor han sammen med borgmester Erik Lauritzen vil uddele ”Verdens Bedste Nyheder”, der har fokus på klimaforandringerne. Han afslutter besøget på stationen med en besigtigelse af kommunens grønne busser, der kører på biogas.

Kompensation til piloter og flyveledere for helbredsundersøgelser

Folketinget har netop bemyndiget transportministeren til at udbetale kompensation til piloter, flyveledere og pilotelever, som har fået deres helbredsbevis fra flyvelægeklinikken Doctors.dk kendt ugyldigt.

Minister vil drøfte løbehjulserfaringer med kommunerne

Transportminister Benny Engelbrecht mødtes i dag med partierne bag forsøgsordningerne om små motoriserede køretøjer. Ministeren fik i den forbindelse ordførernes opbakning til at indlede en dialog med de største kommuner om deres erfaringer med de nye køretøjer i bybilledet.

Komforten på færgerne til Bornholm kan forbedres

En ny undersøgelse slår fast, at komforten på Molslinjens færger til og fra Bornholm kan blive forbedret ved montering af en såkaldt t-foil stabilisator. Transportminister Benny Engelbrecht forventer, at Molslinjen efterlever resultaterne fra undersøgelsen.

Express 1

Ministeren besøger Silkeborg og Viborg kommuner

De to midtjyske kommuner, Silkeborg og Viborg, får i dag besøg af transportminister Benny Engelbrecht og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, når de sammen med blandt andre de to kommuners borgmestre skal drøfte kommunernes udfordringer på vej- og jernbaneområdet.

Luftfoto af landskab med vej og bane