Nyheder

Nye anbefalinger skal styrke arbejdsmiljøet på store infrastruktur- og byggeprojekter og mindske social dumping

Otte nye anbefalinger til offentlige bygherrer skal hjælpe til bedre arbejdsmiljø og større sikkerhed på store infrastruktur- og byggeprojekter. Samtidig skal anbefalingerne styrke indsatsen mod social dumping.

Foto fra byggeriet af Mærsk-bygningen

53 færgeruter tilbyder gratis rejser i juli

Som en del af regeringens sommerpakke tilbyder 53 færgeruter i Danmark gratis rejser for alle gående og cyklister i hele juli.

Udsigten bagerst på færgen

Husk, du skal holde afstand i trafikken

I dag lancerer transportminister Benny Engelbrecht en ny kampagne med fokus på cyklister på landevejen. Kampagnen hedder ’Vi deler vejen’ og er et samarbejde mellem ministeriet, Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union og FDM.

Foto af Benny Engelbrecht på cykel ved et af kampagnens skilte

Klimasamarbejdsaftaler om grøn kollektiv trafik

Transportminister Benny Engelbrecht har indgået klimasamarbejdsaftaler med landets største kommuner, som sikrer en grøn omstilling af ¼ af den samlede kollektive bustrafik.

El-bus på Amager Fælled

Aftale om genstart af luftfarten

Et flertal i Folketinget er enige om at bruge op til 260 millioner kroner på at genstarte luftfarten i Danmark.

Passagerer forlader fly i Aalborg Lufthavn

Indsatsen mod parallelsamfund på den rette vej

Pilen peger i den rigtige retning i landets udsatte boligområder. Dette understreges i årets ’Redegørelse om parallelsamfund’, som viser en overvejende positiv udvikling på vigtige indikatorer. Samtidig viser redegørelsen, at der er en række udfordringer i Danmarks udsatte boligområder. Der skal derfor i boligorganisationerne og kommunerne tages vigtige skridt i de kommende år frem mod 2030.

Nu kan visse sager om refusion af flybilletter blive behandlet i Danmark

EU-kommissionen har givet grønt lys til, at danske myndigheder i nogle tilfælde kan behandle krav om refusion af flybilletter fra et andet EU-land til Danmark.

Gratis færger skal sætte gang i sommerens ø-turisme

Tag cyklen med, og besøg de danske øer helt gratis i juli, og få billig overfart i sensommeren med bil. Det er tilbuddet fra regeringen til de mange danskere, der holder ferie i Danmark i år.

Udsigten bagerst på færgen

Rejs landet tyndt med kollektiv transport for 299 kroner

Regeringen lancerer nu et rejsepas, der giver fri rejse i kollektiv transport i otte dage for 299 kroner – sammen med 1 million Orange-billetter vil det give danskerne mulighed for en billig ferie i Danmark.

Grafik over togstrækninger i Danmark

Holder fast i klapbro over Guldborg Sund

S, V, DF, RV, SF og K fra forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen er enige om at fastholde beslutningen om at etablere en klapbro over Guldborg Sund.

Ministeriets skilt

Aftale om fuld COVID-19 kompensation til trafikselskaberne i 2020

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at trafikselskaberne får fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af COVID-19 i hele 2020.

Busser i Aalborg

Forbuddet mod landgang fra krydstogtskibe forlænges

Siden starten af april har der været forbud mod landgang fra krydstogtskibe i danske havne og i dansk farvand. Forbuddet blev i slutningen af maj forlænget til at gælde til den 15. juni 2020. Sundheds- og Ældreministeriet har nu forlænget forbuddet frem til og med 31. august 2020.

Skib, der ligger ved kaj

Ny kontrolenhed skal bekæmpe social dumping

Regeringen opretter ny kontrolenhed, der skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår i alle dele af de store byggeprojekter på Transport- og Boligministeriets område.

Genrefoto fra bygningsarbejde

Post Danmark varetager befordringspligten resten af året

Transportminister Benny Engelbrecht har postordførernes opbakning til at indgå en aftale med Post Danmark om at forlænge den nuværende postaftale med Post Danmark frem til årsskiftet.

Foto af en postkasse

Undersøgelse af tog på gummihjul (BRT) på Østbanen

Transportminister Benny Engelbrecht og regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, igangsatte i januar i år en undersøgelse af perspektiverne i at etablere en grøn regional BRT-løsning (tog på gummihjul) på Østbanens tracé. Undersøgelsen er nu færdig.

Detalje fra video

Ny aftale om den videre vej frem for Signalprogrammet

Forligskredsen har taget stilling til den videre vej frem for Signalprogrammet. Forligskredsen har besluttet ikke at immunisere de gamle signaler på strækningen mellem Roskilde og Holbæk samt ikke at etablere et midlertidigt sikringsanlæg ved Køge Nord Station.

Det gamle signalsystem på jernbanen

Forbuddet mod landgang fra krydstogtskibe forlænges

Siden den 3. april 2020 har der været forbud mod landgang fra krydstogtskibe i danske havne, mens forbuddet mod landgang fra krydstogtskibe i dansk farvand har været gældende fra den 5. april 2020. Sundheds- og Ældreministeriet har nu forlænget forbuddet frem til og med 15. juni 2020.

Skib, der ligger ved kaj

Mere bæredygtigt byggeri med ny frivillig bæredygtighedsklasse

Boligministeren lancerer en frivillig bæredygtighedsklasse, som skal sætte skub i den grønne omstilling af byggeriet. Med et bredt fokus på byggeriets klimaaftryk, totaløkonomi og et godt indeklima bidrager bæredygtighedsklassen til mere bæredygtige bygninger og byggeprocesser fremover.

Foto fra byggeriet af Mærsk-bygningen

Ministerbeslutning: Køreskolerne kan med virkning fra 28. maj 2020 have flere end 10 personer til teoriundervisning

Transportministeren har med virkning fra den 28. maj 2020 besluttet, at køreskolernes teoriundervisning kan foregå uden begrænsning på højst 10 personer i undervisningslokalet.

Foto af trafik i en rundkørsel på Vesterbro

Analyser af potentialet for boligfortætning

To nye analyser af fortætningspotentialet i den almene boligsektor samt af potentialet for stationsnær fortætning i hovedstadsområder viser, at der er et anseligt potentiale for at tilvejebringe nye boliger.