Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger

Undersøgelsen er lavet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Analyse af alment nybyggeri og boligsocial anvisning

Som led i den politiske aftale ”Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund” af 9. maj 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti blev det bl.a. besluttet at gennemføre en analyse af kommunernes styring af alment nybyggeri og praksis for boligsocial anvisning.

Status for den kollektive trafik

Kort status for den kollektive trafik

Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren

Rapport om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forvaltning af det flyvemedicinske område

Udarbejdet af en task force i Transport- og Boligministeriet.

Klimapartnerskabsrapport - landtransport

Afrapportering fra regeringens klimapartnerskab om landtransport.

Sammenfatning af uvildig, ekstern undersøgelse af anonyme påstande rettet mod Post Danmark A/S og PostNord Logistics A/S

Sammenfatningen er lavet af Deloitte.

Finanstilsynets notat af 5. februar 2020

Finanstilsynet har udarbejdet dette notat om værdien af andelsboliger.

Kommissorium til undersøgelse af BRT på Østbanen

Transport- og Boligministeriet og Region Sjælland vil i fællesskab undersøge potentialer og muligheder for at anlægge en grøn BRT-løsning i Østbanens tracé. 

Delkommissorier for de videre undersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat