Delkommissorier for de videre undersøgelser af en fast forbindelse over Kattegat

19. januar 2020

Filer

pdf

Delkommissorium - anlæg og miljø på land

0,1 MB Download
pdf

Delkommissorium - finansiering

0,08 MB Download
pdf

Delkommissorium - indledende linjeføringsovervejelser

0,08 MB Download
pdf

Delkommissorium - koordinering af miljø

0,09 MB Download
pdf

Delkommissorium - kyst til kyst-forbindelsen

0,12 MB Download
pdf

Delkommissorium - samfundsøkonomi klima og effekter for erhvervsliv

0,09 MB Download
pdf

Delkommissorium - trafikal analyse

0,09 MB Download
pdf

Hovedkommissorium for en fast Kattegatforbindelse

0,14 MB Download