Hvis du transporterer gods på vejen

Oftest stillede spørgsmål og svar fra Transport- og Boligministeriet om transport af gods under covid-19 pandemien.

Lastbil ved grænsen i Padborg
foto: René Strandbygaard

02. november 2020

De danske myndigheder lægger stor vægt på at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder samt Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport ved de danske grænser, da den betragtes som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark. Chauffører, der transporterer gods, og som ankommer fra et højrisikoland er ligeledes undtaget kravet om forevisning af negativ Covid-19 test.

Højrisikolande er de lande, der er angivet som røde eller grå lande i SSI's opgørelse over højrisikolande. Opgørelsen bliver opdateret ugentligt på SSI’s hjemmeside.

Råd og opfordringer til dig, der transporterer gods på vejen

1. Eksportchauffører kan fortsat udføre deres arbejde i udlandet

Da eksportchauffører varetager en kritisk funktion med at opretholde forsyningskæderne, er det vigtigt, at de fortsat udfører denne opgave. Det gælder også, hvis chauffører i forbindelse med deres arbejde opholder sig uden for Danmark.

Myndighedernes generelle opfordring til danskere om at holde sig hjemme i 14 dage, når de returnerer fra en udlandsrejse, foretaget i et højrisikoland gælder ikke for arbejdstagere såsom eksportchaufføren, der som en del af sit jobvirke udfører en kritisk funktion med relativ lav risiko for smitte i sit arbejde.

2. Godstransport er et ”anerkendelsesværdigt formål” for indrejse i Danmark

Chauffører, der leverer varer til eller fra Danmark, vil kunne krydse grænsen, også selv om der igen skulle blive indført midlertidig grænsekontrol. De danske myndigheders grænsekontrol tilrettelægges med udgangspunkt i, at godstransporten ikke forsinker de nødvendige forsyningskæder og Danmarks import og eksport.

3. Dokumentationskrav for at komme ind i Danmark

Danske statsborgere – herunder chauffører på vej hjem - kan altid komme ind i landet. Udenlandske chauffører, der fragter gods til Danmark, vil med fremvisning af de almindeligt påkrævede transportdokumenter, såsom fragtbrev, kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål med indrejsen.

4. Udenlandske chauffører

Udenlandske chauffører, der skal ind i landet for derfra at udføre godskørsel, vil skulle godtgøre det anerkendelsesværdige formål. Det kan fx ske ved at fremvise legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel, arbejdskontrakt, stort kørekort eller chaufførbevis.