Vejledning: Spørgsmål og svar om kollektiv trafik

Spørgsmål og svar for passagerer om kravet om brug af mundbind eller visir i den kollektive trafik.

05. november 2020

1. Hvor længe gælder kravet om brug af mundbind eller visir?

Kravet gælder fra lørdag den 22. august 2020 og indtil videre til den 1. marts 2021.

2. Hvor skal jeg bruge mundbind eller visir?

Kravet gælder i al kollektiv trafik mv. på alle tidspunkter af døgnet. Det omfatter:

 • Alle busser, dvs. både lokal- og regionalbusser, skolebusser, X-busser, fjernbusser, turistbusser.
 • Hvis du lejer en bus med chauffør, fx til en firmaudflugt, til en grupperejse, til en lejrtur eller lignende. Dette omfatter også partybusser.
 • Alle tog, herunder privatbaner, letbaner og metro.
 • Alle færger i dansk farvand
 • Alle taxier
 • Al flextrafik, herunder flextur, individuel handicapkørsel, og befordringsordninger som udføres af flextrafik.

Kravet gælder også, når du befinder dig i afgangshaller, ventesale, på perroner og lignende på:

 • Busstationer
 • Togstationer
 • Metrostationer
 • Letbanestationer eller letbanestoppested
 • Færgeterminaler

Mundbind eller visir skal være påført, inden man stiger ombord i den kollektive trafik, eller inden man går ind på et af de ovennævnte steder.

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er kørsel heri privat kørsel, og dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind. Men her kan gælde anbefalinger om anvendelse af værnemidler fra sundhedsmyndighederne.

3. Hvilken slags mundbind eller visir må jeg bruge?

Ved et mundbind forstås et engangsmundbind eller et stofmundbind, som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet.

Hvis du anvender et stofmundbind, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du anvender et trelags mundbind

Du kan også bruge visir. Ved visir forstås skærme af plastic, der dækker øjne, næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet, eller visirer, der kun dækker næse og mund (ikke øjnene), og som ikke er tætsluttende omkring ansigtet (halvvisirer).

4. Hvem er undtaget for kravet?

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke for børn under 12 år.

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er kørsel heri privat kørsel, og dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind. Men her kan gælde anbefalinger om anvendelse af værnemidler fra sundhedsmyndighederne.

Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau, eller fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget. Sundhedsstyrelsen oplyser, at sådanne fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at man ikke kan bære mundbind eller visir, fx kan være:

 • Fysiske deformiteter, ufrivillige rystelser, hududslet, sår eller forbindinger.
 • Angst, klaustrofobi eller vrangforestillinger.
 • Hvis mundbindet eller visiret forhindrer udførelse af vigtige funktioner, såsom mundbetjent kørestol.

Hvis du af ovennævnte årsager ikke kan bære mundbind eller visir, behøver du ikke dokumentere dette med en lægeerklæring. Tvivlen kommer den rejsende til gode.

5. Skal jeg bruge mundbind eller visir på rejser med kollektiv trafik til udlandet?

Du skal bruge mundbind eller visir så længe den kollektive trafik bevæger sig i Danmark. Tager du fx med bus til udlandet, skal mundbind eller visir bæres, indtil bussen krydser grænsen. Herefter gælder reglerne i det pågældende land, eller de regler, som er fastlagt af busselskabet.

Det samme gælder for togtrafik og færger mv.

Ved færgetrafik gælder kravet om mundbind eller visir, så længe færgen befinder sig i dansk farvand, eller så længe, færgerederiet kræver det.

6. Kan jeg få en bøde, hvis jeg ikke har mundbind eller visir på?

Nej. Du kan ikke få en bøde for ikke at have mundbind eller visir på.

Transportvirksomhederne er forpligtede til at indskrive kravet om mundbind i deres rejseregler, og til at håndhæve kravet.

Det betyder, at du kan blive nægtet adgang til kollektiv trafik, hvis du ikke bærer mundbind eller visir, ligesom du kan blive bedt om at forlade transportmidlet eller stedet/stationen, hvis du ikke efterkommer en henstilling om at anvende mundbind eller visir.

Hvis en rejsende nægter at følge anvisningen om mundbind eller visir, og nægter at forlade den kollektive trafik, kan politiet blive tilkaldt for at fjerne vedkommende. Hvis du ikke følger anvisningen om at forlade transportmidlet, kan politiet endvidere give dig en bøde.

7. Under hvilke omstændigheder må mundbindet eller visiret fjernes?

Under visse omstændigheder tillades det, at mundbindet eller visiret fjernes midlertidigt, selvom man befinder sig i et kollektivt transportmiddel eller på en station mv. Disse omstændigheder kan eksempelvis være:

 • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke eller medicin.
 • Hvis du under færgeoverfart opholder dig i din egen bil eller i din egen kahyt.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis politiet eller billetkontrollen skal foretage identifikation.
 • Hvis du pludseligt får det dårligt ved brug af værnemidler.

8. Må jeg spise og drikke i kollektiv trafik?

Det er trafikvirksomheden, der bestemmer, om du må indtage mad og drikke i deres transportmidler.

Hvis du skal spise eller drikke, må du kortvarigt fjerne dit mundbind eller visir. Mundbindet/visiret skal påføres igen straks derefter.

9. Gælder kravet også udendørs på færger, fx på et soldæk?

Kravet gælder både ude og inde på færger. Kravet gælder dog ikke, hvis du sidder i dit eget køretøj, på færger hvor dette er tilladt, eller hvis du er i din egen aflukkede kahyt.

10. Kan jeg få min billet refunderet, hvis jeg bliver afvist på grund af manglende mundbind?

Trafikvirksomhedens egne rejseregler afgør, om du kan få din billet refunderet.